dotacje unijne

Dotacje unijne – pozyskaj dofinansowanie

W roku 2018 zostało zarejestrowanych 369 134 nowych firm. Jednocześnie, w tym samym roku zostało zamkniętych aż 210 455 podmiotów gospodarczych. Dlaczego? W dużym stopniu powodem jest brak funduszy na rozwój firmy. Prawdopodobnie wiele z tych firm mogłoby nadal działać i prężnie się rozwijać, gdyby otrzymały dotacje unijne.

Zbyt mała skala działalności

Dlaczego firmy upadają? Przyczyny są oczywiście bardzo różne. Pojawia się więcej miejsc pracy na etacie, więc osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze rezygnują z prowadzenia własnego biznesu. Przyczyną jest również brak płynności finansowej – w jednoosobowych działalnościach i w mikro firmach wystarczy, aby jeden duży zleceniodawca nie opłacił faktury, a płynność natychmiast zostaje załamana. Jednak największym problemem przedsiębiorców, którzy są zmuszeni zamknąć działalność gospodarczą jest nie uzyskanie odpowiedniej skali działalności, która pozwoliłaby na osiągnięcie zamierzonych przychodów. Rozwój firmy jest konieczny, aby mogła coraz więcej zarabiać: tworzenie nowych miejsc pracy, kupowanie nowych sprzętów, maszyn, samochodów, szukanie nowych rynków zbytu – to wszystko kosztuje.

Kredyt? Nie zawsze możliwy…

Niektóre firmy nie mogą liczyć na kredyt w banku. Spowodowane jest to zbyt krótkim okresem prowadzenia działalności i niewystarczająca historią kredytową. Brak dofinansowania firmy sprawia, że nie może ona rozwinąć swoich skrzydeł, nawet wtedy, gdy jej potencjał jest bardzo duży! Dotacje unijne są w takiej sytuacji rozwiązaniem, które mogą pomóc każdemu przedsiębiorcy.

Dotacje unijne – jakie i dla kogo?

Na największe wsparcie unijne mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wszelkie dotacje  unijne dostępne są w ramach licznych Programów Regionalnych uruchomionych w poszczególnych województwach. Oprócz tego istnieje wiele programów rozwojowych, z których przedsiębiorcy mogą korzystać.

Właściciele firm mogą liczyć na:

Na co dotacje unijne?

Dotacje unijne przedsiębiorca może przeznaczyć na wybrane cele. Możliwości jest naprawdę wiele!  Poniżej kilka możliwości.

Projekty badawcze i innowacje – dotacje unijne często przeznaczane są na prowadzenie prac i projektów badawczych oraz na wdrażanie innowacji do swojej firmy.

Rozwój działalności firmy –  zakup nowego sprzętu, rozbudowa infrastruktury, stworzenie nowych miejsc pracy, rozszerzenie produkcji. W ramach dotacji unijnych można wprowadzić swój biznes na wyższy poziom!

Informatyzacja firmy – wsparcie unijne można otrzymać również  na informatyzację firmy, a więc np. na stworzenie sklepu internetowego, portalu e-usługowego, wdrożenie innowacyjnego systemu do zarządzania.

Przedstawione powyżej możliwości, to tylko niektóre. Dotacje unijne można otrzymać również na działalność za granicą, na wdrożenie rozwiązań ekologicznych (elektrownie wiatrowe, słoneczne, montaż paneli słonecznych), na szkolenia, coaching, studia podyplomowe i wiele, wiele innych.

Popularnym rozwiązaniem są również pożyczki o charakterze inwestycyjno – obrotowym, które umożliwiają uregulowanie bieżących wydatków w firmie. Dzięki takiej pożyczce można zakupić maszyny i urządzenia, środek transportu, nieruchomości, sprzęt komputerowy. Można pokryć także koszty związane z administracją, bieżących zobowiązań, zakupów surowców etc.

Poszczególne programy wsparcia oferują najróżniejsze możliwości i drogi rozwoju. Firmy, takie jak nasza, pozwalają na znalezienie najlepszego rozwiązania dla firmy potrzebującej wsparcia finansowego.