Mało kto wie, że oprócz gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego istnieje duża grupa wyspecjalizowanych instytucji poręczających zobowiązania przedsiębiorcy. Podmioty udzielające poręczeń są instytucjami zaufania publicznego. Udzielając poręczenia przedsiębiorca ma łatwiejszy dostęp do kredytów i pożyczek poprzez przyjęcie na siebie gwarancji spłaty udzielonych kredytów i pożyczek w razie niewypłacalności danej firmy. Fundusze w Polsce oferują małym i średnim przedsiębiorcom zabezpieczenie na ogół do 70% wartości kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość poręczenia zależy od wysokości kapitału funduszu. Większość funduszy udziela maksymalnego poręczenia o wartości dochodzących nawet do 1 mln złotych, ale występują również poręczenia o wartości powyżej tej kwoty. Niewielu przedsiębiorców na ogół wie, że dzięki poręczeniu mogą wzmocnić oferowane zabezpieczenia kredytów, pożyczek lub leasingu, a jeszcze mniej firm orientuje się gdzie takie instytucje są zlokalizowane. Poniżej podajemy wykaz instytucji wraz z adresami i stronami www, na których można znaleźć więcej informacji:

Fundusze poręczeniowe

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
tel. 71 343 79 64
fax 71 343 79 67
www.dfg.pl
e-mail: biuro@dfg.pl

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Gdańska 32
85-006 Bydgoszcz
tel./fax 52 323 11 35
www.bfpk.bydgoszcz.pl
e-mail: biuro@bfpk.bydgoszcz.pl

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Świętego Leonarda 1/13
25-311 Kielce
Tel. : 41 242 95 05 
Fax: 41 242 94 92
www.swietokrzyskifp.pl
e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 27 pok. 208
58-500 Jelenia Góra
tel./fax 75 642 02 22
http://fpkjg.pl/
e-mail: biuro@fpkjg.pl

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
tel. 61 671 04 81
www.fripww.pl
e-mail: fundusz@fripww.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 38
87-100 Toruń
tel. 56 660 57 61
www.kpfpk.pl
e-mail:  kpfpk@kpfpk.pl

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Kupiecka 32b
65-058 Zielona Góra
tal. 68 323 96 00;
fax 68 328 13 52
www.lfpk.pl
e-mail: lfpk@lfpk.pl

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Nawojowska 4
33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 444 47 96
www.poreczenia.pl
e-mail: biuro@poreczenia.pl

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Mycielskiego 20
04-379 Warszawa
tel. 22 840 32 35
fax 22 840 32 53
www.mfpk.com.pl
e-mail: biuro@mfpk.com.pl

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 11/28
45-064 Opole
tel. 77 441 56 20
fax 77 441 56 21
www.orfpk.opole.pl
e-mail: biuro@orfpk.opole.pl

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 4 lok. 3
35-045 Rzeszów
tel./fax 17 862 11 66
www.pfr-podkarpackie.pl
e-mail:  sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Szara 32/33
80-116 Gdańsk
tel. 58 320 34 05, 320 34 06
fax 58 320 36 37
www.prfpk.pl
e-mail: prfpk@prfpk.pl

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 20
61-827 Poznań
tel. 61 855 64 80 (81,82)
fax 61 855 64 85
www.pfpk.pl
e-mail: biuro@pfpk.pl

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Rynek 6
63-800 Gostyń
tel./fax 65 572 36 33
www.fundusz.gostyn.pl
e-mail: fundusz@gostyn.pl

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice
tel. 32 785 85 85
fax 32 785 88 16
www.rfp.pl
e-mail: biuro@rfp.pl

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Kopernika 27
87-100 Toruń
tel. 56 654 71 70
tel. 56 655 08 48
fax 56 56 655 08 48
www.tfpk.pl
e-mail: fundusz@tfpk.pl

Fundusz Pomerania Sp. z o.o.
pl. Hołdu Pruskiego 9
70-551 Szczecin
tel. 91 813 01 10
fax 91 813 01 11
www.funduszpomerania.pl
e-mail: biuro@zrfpk.pl

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
ul. Wolności 4
13-200 Działdowo
tel. 23 697 50 52
fax 23 697 50 54
www.poreczenia-kredytowe.info
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Ul. Mogilska 69 A
31-545 Kraków
tel. 12 418 28 91,
      12 296 04 00, wew. 21
www.poreczeniowy.pl
e-mail: biuro@poreczeniowy.pl

Osobnym tematem są tzw. poręczenia wadialne, o których można dowiedzieć się więcej w zakładce Wadia.