Pożyczka unijna (ze środków publicznych)  ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na tradycyjnym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z pożyczki unijnej może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 0 do 249 pracowników,
 • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w Polsce,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • posiadający przemyślany pomysł na biznes pozwalający na spłatę udzielonej pożyczki.

Pożyczki unijne mają charakter celowy i  muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Oprocentowanie wynosi nawet od 0%. Chcesz znaleźć ofertę dla swojej firmy?

Zaloguj się i zobacz na co możesz otrzymać środki.