Co wspólnego mają wadia z poręczeniami?

Każdy kto staje do przetargów z reguły wie, że musi wnieść określoną sumę środków pieniężnych o wartości określonej w warunkach przetargu, by móc wystartować w danym przetargu. Jednak niewielka część przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że zamiast blokować środki pieniężne na czas rozstrzygnięcia przetargu może skorzystać z rozwiązania jakie oferują fundusze poręczeniowe, które mogą udzielić przedsiębiorcy tzw. poręczeń wadialnych, które w 100% zabezpieczają interesy stron przetargu. Każdy z funduszy poręczeniowych funkcjonujących na terenie jednego z 16 województw w sposób przyjazny i sprawny dokonuje oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o poręczenie wadialne i wydaje dokument zastępujący środki pieniężne.

Fundusze poręczeniowe oferują:

  • zamiast wpłaty gotówki wadium w formie poręczenia do 100% wysokości wadium
  • max kwota pojedynczego poręczenia do 500 000 zł
  • pojedyncze poręczenie na okres do 90 dni
  • pakiet poręczeń wadialnych do 1 000 000 zł
  • pakiet poręczeń wadialnych na okres do 12 m-cy.

Więcej o produkcie i możliwościach jego uzyskania  na przykładzie jednego z funduszy znajdziesz na stronie: http://wadia.pl/