Dlaczego warto korzystać ze wsparcia środków publicznych?

Pożyczki unijne to forma pomocy, która zastępuje dobrze znany przedsiębiorcom system dotacyjny. Jest to instrument finansowy, z którego można korzystać wielokrotnie. Raz wzięta i spłacona pożyczka nie blokuje dostępu do kolejnej. Jest to więc idealne dla firm, które chcą sfinansować projekty zwiększające ich konkurencyjność, dokonać inwestycji w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia, lub wzbogacić swoją ofertę o nowe produkty i usługi. Są one dostępne dla doświadczonych przedsiębiorców jak i dla tych, którzy rozpoczynają działalność biznesową.

Warunki finansowe

Wysokość pożyczki do 5 mln zł

Oprocentowanie od 0%

Okres spłaty do 10 lat

Karencja do 36 miesięcy

Podstawową cechą pożyczek unijnych jest ich preferencyjny charakter:

Pożyczki preferencyjne to:

N

atrakcyjne, stałe oprocentowanie w całym okresie spłaty

N

środki dostępne dla większości branż

N

dostęp do środków od pierwszego dnia działalności

N

indywidualne podejście instytucji finansujących

N

finansowanie nawet 100% inwestycji/projektu

Administracja (pokrycie kosztów)

Maszyny oraz urządzenia

Inne związane z rozwojem biznesu

Poręczenia wadialne i wykonania kontraktu:

N

nie musisz już blokować własnych środków na wadium

N

możliwość sfinansowania zabezpieczenia wykonania kontraktu

N

poprawa płynności finansowej

N

indywidualna wycena ryzyka

Zakupu surowców

Koszty obsługi biura

Koszty wynagrodzeń

Dofinansowanie szkoleń:

N

zwrot kosztów szkolenia pracowników nawet do 80% jego wartości

N

profesjonalna pomoc firmy akredytowanej w Bazie Usług Szkoleniowych przy wypełnianiu formularzy

Szkolenia branżowe

Zwrot kosztów

Profesjonalna pomoc

Preferencyjne produkty bankowe:

N

dostęp do preferencyjnych produktów bankowych

N

gwarancje EFI/BGK

N

kredyt technologiczny i wiele innych

Administracja (pokrycie kosztów)

Maszyny oraz urządzenia

Inne związane z rozwojem biznesu