fbpx
PORĘCZENIA

PORĘCZENIA

Mało kto wie, że oprócz gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego istnieje duża grupa wyspecjalizowanych instytucji poręczających zobowiązania przedsiębiorcy. Podmioty udzielające poręczeń są instytucjami zaufania publicznego. Udzielając poręczenia przedsiębiorca ma łatwiejszy dostęp do kredytów i pożyczek poprzez przyjęcie na siebie gwarancji spłaty udzielonych kredytów i pożyczek w razie niewypłacalności danej firmy. Fundusze w Polsce oferują małym i średnim przedsiębiorcom zabezpieczenie na ogół do 70% wartości kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość poręczenia zależy od wysokości kapitału funduszu. Większość funduszy udziela maksymalnego poręczenia o wartości dochodzących nawet do 1 mln złotych, ale występują również poręczenia o wartości powyżej tej kwoty. Niewielu przedsiębiorców zazwyczaj wie, że dzięki poręczeniu mogą wzmocnić oferowane zabezpieczenia kredytów, pożyczek lub leasingu.

CO MOŻESZ PORĘCZYĆ

Poręczenia zabezpieczają głównie ryzyko związane ze spłatą kredytów i pożyczek obrotowych i inwestycyjnych. Kredyty te wspierają rozwój innowacyjności i ułatwiają wykorzystywanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wspierają również dostęp MŚP do finansowania ich potrzeb rozwojowych.

Kredyty i pożyczki inwestycyjne

Kredyty i pożyczki obrotowe

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PORĘCZENIA

Poręczenie jest dla Ciebie, jeśli:

Jesteś mikro, małym lub średnim
przedsiębiorcą

Twoja firma ma siedzibę
na terenie Polski

Posiadasz zdolność kredytową

PORĘCZENIA Z KORZYŚCIĄ

Jeśli nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia do zaciąganych zobowiązań w formie kredytu lub pożyczki w celu finansowania przedsięwzięć gospodarczych związanych z bieżącą i inwestycyjną działalnością gospodarczą, poręczenie jest dla Ciebie.

Bezgotówkowa forma zabezpieczenia zobowiązań wobec kontrahentów

Większa płynność finansowa dzięki nieangażowaniu własnych środków gotówkowych

Wyższa wiarygodność
wobec kontrahentów