fbpx
POŻYCZKI UNIJNE

POŻYCZKA UNIJNA – DLA KOGO?

Pożyczka unijna (ze środków publicznych) ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na tradycyjnym rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

Rozpoczynasz działalność
(startup-y)

Nie posiadasz
historii kredytowej

Nie posiadasz zabezpieczeń
o wystarczającej wartości

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI UNIJNEJ

Z pożyczki unijnej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

Zatrudniającą
od 0 do 249 pracowników

Posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w Polsce

Nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu

Posiadają przemyślany pomysł na biznes pozwalający na spłatę udzielonej pożyczki

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ UNIJNĄ

Realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

Unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia

Budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, informatyzację 

Dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych

Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy 

Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa

Oprocentowanie wynosi nawet od 0%.

Chcesz znaleźć ofertę dla swojej firmy?
Zobacz na co możesz otrzymać środki.