Tłumaczyliśmy jak efektywnie szukać publicznego wsparcia w czasie zbliżającego się spowolnienia gospodarczego. Przypominaliśmy również o tym, że oprócz pomocy płynnościowej równie ważne są inwestycje w przedsiębiorstwa, które nie oddczuły jeszcze negatywnych skutków pandemii.