BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W pozyskaj finansowanie wiemy, jak istotną wartością jest prywatność. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania Twoich danych osobowych i kontroli nad informacjami na Twój temat. To również prawo do tego, aby inni kontaktowali się z Tobą w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzysz. Dlatego platforma pozyskaj finansowanie działa zgodnie z wymogami jakie stawia rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia wykonawcze określające wymogi dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. Pomimo tego, że przepisy RODO obowiązują od maja 2018 i są nowym elementem naszej rzeczywistości, a ich interpretacja dopiero się tworzy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowego rozporządzenia i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI RODO

Wiesz jakie dane przetwarzamy i w jaki sposób

Możesz poprawić swoje dane, np. gdyby uległy zmiennie

Możesz przenieść swoje dane, gdziekolwiek będziesz chciał

Możesz zostać zapomnianym

JAK CHRONIMY TWOJE DANE

Dbając o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, portal pozyskaj finansowanie umożliwia: szyfrowaną transmisję danych protokołem HTTPS, zabezpieczenie dostępu do systemu co najmniej 8 znakowym hasłem które może ulegać zmianie co 30 dni, i udostępnia możliwość bezpiecznego pobierania raportów.

Przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu

Przetwarzamy nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne

Dbamy, by Twoje dane były aktualne, rzetelne, prawdziwe

Chronimy Twoje dane, zapewniamy ich poufność