fbpx

BGK pracuje nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla małych, średnich oraz dużych firm dotkniętych skutkami COVID-19., które miały zdolność kredytową na koniec 2019 roku.

Planowane rozwiązania:

  • dopłaty do oprocentowania – naliczane od marży ponad stawkę bazową
  • rodzaj kredytu – kredyt obrotowy
  • okres objęcia kredytu dopłatami – zakładamy maksimum 24 miesiące
  • maksymalna kwota kredytu – w zależności od uzasadnionych potrzeb płynnościowych przedsiębiorcy