fbpx
Gwarancje de minimis – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm (niezależnie od branż)

Proponowane zmiany w programie de minimis:

  • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu (maksymalna kwota gwarancji 3,5 mln zł)
  • brak prowizji za gwarancję – za pierwszy roczny okres gwarancji
  • wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego
  • przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej

Dodatkowo BGK odstąpi od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie do 31 grudnia 2020 roku.

Gwarancje de minimis mają być udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 roku, z opcją wydłużenia tego terminu stosownie do sytuacji gospodarczej.

Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące.