fbpx
WADIA

PORĘCZENIA WADIALNE

Każdy kto staje do przetargów z reguły wie, że musi wnieść określoną sumę środków pieniężnych o wartości określonej w warunkach przetargu, by móc wystartować w danym przetargu. Jednak niewielka część przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że zamiast blokować środki pieniężne na czas rozstrzygnięcia przetargu może skorzystać z rozwiązania jakie oferują fundusze poręczeniowe, które mogą udzielić przedsiębiorcy tzw. poręczeń wadialnych, które w 100% zabezpieczają interesy stron przetargu. Każdy z funduszy poręczeniowych funkcjonujących na terenie jednego z 16 województw w sposób przyjazny i sprawny dokonuje oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o poręczenie wadialne i wydaje dokument zastępujący środki pieniężne.

PORĘCZENIE WADIALNE W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Dzięki poręczeniu wadialnym, przedsiębiorca startujący w przetargu nie musi angażować własnych środków pieniężnych na zapłatę wadium. Uzyskanie poręczenia nie wiąże się z wysokimi kosztami, a procedura ubiegania się o poręczenie jest prosta i mało czasochłonna.

Poręczenie zastępuje wadium
w formie pieniężnej

Poręczenia jest tak samo
skuteczne jak wadium w gotówce

Szybkie i tanie zabezpieczenie
zwiększające konkurencyjność
przedsiębiorcy

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PORĘCZENIA WADIALNEGO

Z poręczenia wadialnego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

Zatrudniającą
od 0 do 249 pracowników

Posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w Polsce

Nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu

Posiadają przemyślany pomysł na biznes pozwalający na spłatę udzielonej pożyczki

FUNDUSZE PORĘCZENIOWE OFERUJĄ:

Chcesz wziąć udział w przetargu, ale nie chcesz zamrażać gotówki? Nie posiadasz wolnych środków na wpłatę wadium? Albo może chcesz wziąć udział w wielu przetargach jednocześnie? Fundusze Poręczeniowe oferują:

Zamiast wpłaty gotówki wadium
w formie poręczenia do 100% wysokości wadium

Max kwota pojedynczego poręczenia
do 500 000 zł

Pojedyncze poręczenie
na okres do 90 dni

Pakiet poręczeń wadialnych
do 1 000 000 zł

Pakiet poręczeń wadialnych
na okres do 12 m-cy

Więcej o produkcie i możliwościach jego uzyskania  na przykładzie jednego z funduszy
znajdziesz na stronie:

wadia.pl